myndighetskomm.blogg.se

Det här är en försäljningsplattform för boken Älskade hatade kommunikationsavdelning - en handbok i myndighetskommunikation

Förord

Publicerad 2015-12-12 12:49:09 i Allmänt,

Idén till den här boken kom för några år sedan då jag för, Riksantikvarieämbetets räkning, deltog i en lobbykurs som gavs av PR-byrån Westander. Anledningen till att Riksantikvarieämbetet skickade mig på den här kursen var att de hade anställt mig som kommunikatör för ett EU-projekt utan att de riktigt hade klart för sig vad de ville att jag skulle göra. Riktigt så illa som det låter var det inte, utan jag hade själv bett om att få kursen.

Väl på plats pågick kursen i tre dagar. Den tredje dagen fick vi en timme med en av deras PR-konsulter för rådgivning. Eftersom den som jag fick mig tilldelad hade läst på om mig visste hen att jag tidigare hade arbetat som kommunikatör för Högskolan på Gotland, samt att jag drev en enskild firma där jag ägnade mig åt forsknings- och projektkommunikation. I förtroende anförtrodde hen åt mig att hen just nu höll på med ett uppdrag för kommunikationsavdelningen vid ett av våra större lärosäten och att deras problem var att de inte riktigt visste vad de skulle skriva om. Det arbetade några dussin kommunikatör på den här avdelningen, och hen var förbryllad över uppdraget. Hur kunde de inte veta det? Eftersom hen ändå hade fått jobbet utformade hen en rad workshops, och mallar, för hur man skulle kunna bli mer kreativa kring att komma på möjliga ämnen att skriva om. Förutom väldigt bra metoder för att arbeta med kommunikation följde tankarna på det här med mig efteråt. Hur kunde det vara så illa ställt att man på ett stort lärosäte inte visste vad man skulle kommunicera?

Efter det här har jag läst PR och kommunikation vid Berghs School of Communication. Där hade jag med mig frågan, och jag hade med mig frågan då jag senare kom att träffa stjärnkommunikatörer från näringslivet, och då jag engagerade mig i en sluten Facebookgrupp för högskolefolk. Och då jag deltagit i andra slutna diskussionsgrupper på Facebook för journalister, och andra som arbetar inom media. Framöver kommer jag att diskutera vad jag har stött på för åsikter i frågan kring myndigheters, och framförallt lärosätens, kommunikation, samt vilka egna tankar jag har inom ämnet. Jag kommer också, likt en detektiv, intervjua branschfolk och leta i standardverk, allt för att i slutänden se om jag kan besvara min fråga.


 

Muntliga källor

Publicerad 2015-12-06 12:40:00 i Allmänt,

Här beskriver jag vilka som jag har intervjuat för boken och om vad de har intervjuats:

Peter Erikson är senior PR-konsult och har varit VD för några av landets största PR-byråer samt har suttit i styrelsen för en rad storföretag. Han intervjuades om kommunikation samt om att ha allmänheten som målgrupp.

Isabella Iverus är vikarierande chefredaktör för Ping, vilket är fackföreningen DIK:s tidning. Många kommunikatörer är organiserade i DIK och Isabella svarade på frågor om bl.a. vägar in i kommunikatörsyrket.

Helena Giertta är chefredaktör för branschtidningen Journalisten. Hon har fått svara på frågor kring påståendet att kommunikatörer är journalistikens "the dark side".

Klaus Hahn är VD för reklambyrån Volontaire. Han fick bl.a. svara på frågor kring hur man skapar en lyckad reklamkampanj.

Hans Svensson är prefekt vid Uppsala universitet. Han fick svara på frågor om hur det är att vara prefekt, samt om samverkansuppgiftens förändring över tid.

Thorsten Nybom arbetar som rektorsrådgivare vid Örebro universitet. Han är en av U-ranks tre rankare och han har svarat på frågor kring lärosätesrankingar och om varför Högskolan på Gotland tvingades lägga ner.

Henrik Löwenhamn är webbkommunikatör vid Riksantikvarieämbetet. Han har fått svara på frågor kring hur det är att jobba som webbkommunikatör för en myndighet samt har fått jämföra sin tid vid en kommunikationsbyrå med hur det är att jobba på en myndighet.

Mats Georgson har disputerat i USA, skrivit internationella läroböcker om varumärkesarbete, varit varumärkeschef för Ericsson och driver idag en varumärkesbyrå samt undervisar om varumärken vid SU. Han har fått svara på frågor kring myndigheters varumärken.

Jerry Silfwer är frilansande rådgivare inom digital kommunikation. Han har också en egen utbildning i digital kommunikation och han har fått svara på frågor kring digital kommunikation samt kring digitaliseringen i stort.

Mattias Esbjörnsson är samverkanskoordinator vid Malmö högskola. Han har disputerat inom tillämpad IT och har även arbetat mycket med forskningsfinansiering. Malmö högskola har samverkan som en profilfråga, och Mattias har fått svara på frågor kring hur den satsningen ser ut.

Magnus Nelin är presschef för Nordea. Han har en lång erfarenhet från kommunikationsbranschen och han har bl.a. fått svara på frågor kring kommunikatörsrollen.

Eva Buskas är nyhetschef för Gotlands Allehanda. Hon har fått svara på frågor kring hur det är att bevaka myndigheter lokalt, och hon berättar också en hel del om sin oro för journalistikens framtid.

 

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela